Skolyoz

Skolyoz; omurga ve gövdenin komplex üç boyutlu
deformitesidir.

Skolyoz; yapısal ve fonksiyonel olarak iki gruba ayrılır. Fonksiyonel skolyoz, alışkanlıklara bağlı oluşmuş, öne eğilme ile düzelen omurga eğrilikleridir. Yapısal skolyoz ise kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:

Bebeklik, çocukluk, ergenlik veya yetişkin dönemde nedeni bilinmeyen şekilde ortaya çıkan “idiopatik skolyoz” (€-90)

Bilinen bir etyolojye bağlı oluşan skolyozlar (konjenital, nöropatik, nöromusküler, sistemik..gibi) (-20)
İdiopatik Skolyoz

Skolyoz

İdiopatik Skolyoz Neden Oluşur?

Oluşma nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar genetik nedenler dahil olmak üzere multifaktöryel bir kökeni olduğunu söylemektedir.

Adölesan İdiopatik Skolyoz (AİS)

Ergenlik döneminde (9 yaş üzeri) nedeni bilinmeden ortaya çıkan skolyoz tipidir. Skolyozların içinde en yaygın olarak görüleni budur.

AİS İlerleyici Midir?

Adölesan İdiopatik Skolyozun progresyonunda aşağıdaki faktörler önemlidir;

-Skolyoz eğri tipi

-Hastanın yaşı

-Olgunlaşma belirtileri (risser işareti gibi)

-Genetik faktörler

-Cinsiyet

-Cobb derecesi ve rotasyon

-Sagittal omurga profili (düz sırt)

AİS’un ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde hızlı bir ilerleme gösterme ihtimali vardır. Skolyozun progresyon ihtimali konusunda hastanın yaşı, eğriliğin derecesi ve “risser işareti” ile hesaplama yaparak öngörüde bulunmak mümkündür.

AİS Tedavisi Nasıldır?

AİS tedavisi gözlem, skolyoza özel egzersizler, korseleme ve cerrahi olarak yapılmaktadır.

Tedavi seçimi konusunda SOSORT (Skolyoz Ortopedik ve Rehabilitasyon Tedavisi Uluslar arası Bilimsel Toplumu) 2011 Skolyoz Rehberi’nde hangi hastada hangi tedavinin uygun olduğu konusunda ortak görüşlerden oluşan bir çizelge hazırlanmıştır. Bunun yanında SOSORT 2011 rehberine göre;

-10 derece altındaki eğriliklerde skolyoz teşhisi konulmamalıdır.

-30 derece üzeri skolyozda, yetişkinlikte progresyon riski, sağlık problemleri ve yaşam kalitesinin düşme riski vardır.

-50 derece skolyozun yetişkinlikte progresyon riski, sağlık problemleri yaşamaları ve yaşam kalitelerinin düşmesi kesindir.

Bu sebeple 45-50 derece üzeri eğriliklerde cerrahi kararı verilmesi görüşü yaygındır.

Açısı ne olursa olsun, skolyoz teşhisi almış her hasta schroth tedavisi görebilir.

Skolyoz Tedavisi

Facebook Sayfamızı Beğenmeyi Unutmayın! https://www.facebook.com/SkolyozNet-100744241342632/